เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

ปกข้อตกลง-วPA
แบบฟอร์มข้อตกลงPAครู-ชำนาญการพิเศษ-คศ3
แบบฟอร์มข้อตกลงPAครู-ชำนาญการ-คศ2
แบบฟอร์มข้อตกลงPAครูผู้ช่วย
แบบฟอร์มข้อตกลงPAครู-ไม่มีวิทยฐานะ