รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563

สรุปงบประมาณ-2563
เดือนกันยายน-2563
เดือนสิงหาคม-2563
เดือนกรกฎาคม-2563
เดือนมิถุนายน-2563
เดือนพฤษภาคม-2563
เดือนเมษายน-2563
เดือนมีนาคม-2563
เดือนกุมภาพันธ์-2563
เดือนมกราคม-2563
เดือนธันวาคม-2562
เดือนพฤศจิกายน-2562
เดือนตุลาคม-2562