คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย

 

 
 

ดร.ชรินรัตน์ แผงดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

asean quiz

ท่องโลกสำนวน สุภาษิต
สื่อ e-learning
ผลงานนักเรียน
 
 

Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430 ติดต่อห้องวิชาการ 081-3497234
Email: latyaowitthayakom@hotmail.com